AtCoderのABC    次のABCの問題へ    前のABCの問題へ

ABC247-B Unique Nicknames


問題へのリンク


C#のソース

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

class Program
{
  static string InputPattern = "InputX";

  static List<string> GetInputList()
  {
    var WillReturn = new List<string>();

    if (InputPattern == "Input1") {
      WillReturn.Add("3");
      WillReturn.Add("tanaka taro");
      WillReturn.Add("tanaka jiro");
      WillReturn.Add("suzuki hanako");
      //Yes
    }
    else if (InputPattern == "Input2") {
      WillReturn.Add("3");
      WillReturn.Add("aaa bbb");
      WillReturn.Add("xxx aaa");
      WillReturn.Add("bbb yyy");
      //No
    }
    else if (InputPattern == "Input3") {
      WillReturn.Add("2");
      WillReturn.Add("tanaka taro");
      WillReturn.Add("tanaka taro");
      //No
    }
    else if (InputPattern == "Input4") {
      WillReturn.Add("3");
      WillReturn.Add("takahashi chokudai");
      WillReturn.Add("aoki kensho");
      WillReturn.Add("snu ke");
      //Yes
    }
    else {
      string wkStr;
      while ((wkStr = Console.ReadLine()) != null) WillReturn.Add(wkStr);
    }
    return WillReturn;
  }

  struct STInfo
  {
    internal string S;
    internal string T;
  }

  static void Main()
  {
    List<string> InputList = GetInputList();

    var STInfoList = new List<STInfo>();
    foreach (string EachStr in InputList.Skip(1)) {
      string[] SplitArr = EachStr.Split(' ');
      STInfo WillAdd;
      WillAdd.S = SplitArr[0];
      WillAdd.T = SplitArr[1];
      STInfoList.Add(WillAdd);
    }

    for (int I = 0; I <= STInfoList.Count - 1; I++) {
      bool IsOK1 = true;
      bool IsOK2 = true;
      for (int J = 0; J <= STInfoList.Count - 1; J++) {
        if (I == J) continue;

        if (STInfoList[I].S == STInfoList[J].S || STInfoList[I].S == STInfoList[J].T) {
          IsOK1 = false;
        }
        if (STInfoList[I].T == STInfoList[J].S || STInfoList[I].T == STInfoList[J].T) {
          IsOK2 = false;
        }
      }
      if (IsOK1 == false && IsOK2 == false) {
        Console.WriteLine("No");
        return;
      }
    }
    Console.WriteLine("Yes");
  }
}


解説

最大100件なので、2乗オーダーで解いてます。

ミキ ミキさん
のような名字と名前が同じ人に要注意する必要があります。